Reklamační podmínky
Všeobecné reklamační podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.mobilbazar-brno.cz, od 1.1.2014

   Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

   Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky.

   Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci ( nebo jejich dílů) způsobené užíváním. Kratší zivotnost baterie nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

   Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

   V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to: 

  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

  • přiměřeným snížením kupní ceny

  • náhradním dodáním zboží

  • odstoupením od smlouvy

   Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

   U prodeje použitého zboží odpovídá prodejce pouze za vady, které věc měla v době jejího převzetí kupujícím. Ze zákona tedy není prodejce odpovědný za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí. Dále prodávající nemá odpovědnost za vady, odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

POSTUP REKLAMACE

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

  1. Do každé zásilky s reklamovaným zbožím přiložte vyplněný REKLAMAČNÍ PROTOKOL.

  2. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Zboží nemusí být v původním obalu.

  3. Reklamované zboží nezasílejte zpět na dobírku - takto odeslané zásilky NEPŘEBÍRAME a necháváme odeslat zpět.

  4. Reklamované zboží zašlete doporučeně na adresu:

             Eden mobil s.r.o.

             Nádražní 4

             602 00 Brno

Na balík nadepište „ESHOP-REKLAMACE.“

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů, avšak zpravidla je tato lhůta maximálně 5 pracovních dní.

Reklamační protokol stáhnete ZDE:

 

 

 

 
GSMEDEN s.r.o. & Eden mobil s.r.o. © 2014-2019 - všechna práva vyhrazena.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodejce povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.